Robert Lewis May föddes den 27 juli 1905 och växte upp i New Rochelle i delstaten New York i USA. Trots att May skulle komma att bli känd för julsagan Rudolf med röda mulen var hans familj sekulära judar. Han hade en bror, Richard, och två systrar, Evelyn och Margaret. Familjen var välbärgad, men drabbades hårt under den Stora depressionen 1929 och förlorade sin förmögenhet. Alla syskonen May kunde därför inte skaffa sig en högre utbildning, men Robert hade tagit examen från Dartmouth College tre år tidigare. Källa

På 1930-talet flyttade han till Chicago och fick jobb som copywriter på Montgomery Ward. Företaget brukade dela ut sagoböcker kring jul och chefen bad så småningom May om att skriva en egen saga i syfte att spara pengar. Tidigt 1939 började May skriva samtidigt som hans fru Evelyn var svårt sjuk i cancer. Hon hade drabbats 1937 och dog i juli 1939. Mays chef föreslog då att May skulle sluta skriva på sagan för att ta sig tid att sörja, men den nyblivne änklingen uppskattade skrivandet som en distraktion och var klar i augusti samma år.

2088481892_33760c4cc4_b

Rudolf med röda mulen illustrerad av Richard Scarry CC BY-NC-SA

Rudolf med röda mulen blev en succé och julen 1939 gavs 2,4 miljoner exemplar av ut. Två år senare gifte May om sig med en annan anställd på Montgomery Ward, Virginia Newton. Hans första fru hade varit judinna, men Virginia var katolik. De fem barn de fick tillsammans fick en katolsk uppfostran och en dotter blev nunna som vuxen. Att deras far var jude förstod ingen av barnen innan de hade blivit vuxna.

1946 gavs Rudolf med röda mulen ut på nytt, denna gång i 3,6 miljoner exemplar. Inte långt senare gav Montgomery Ward rättigheterna för sagan till May. Vid ungefär samma tid gifte sig Mays syster Margaret med Johnny Marks. Marks skapade en sång av Mays saga som spelades in av den kända artisten Gene Autry. Under åren gjorde många andra kända artister samma sak och Marks sång blev mycket populär.

May lämnade sitt jobb på Montgomery Ward 1951 för att ägna sig åt att förvalta rättigheterna för sin saga, men blev tvungen att återvända 1958. Rudolf med röda mulen gjorde aldrig May rik och han stannade på Montgomery Ward till sin pension 1971. Samma år som May pensionerades dog hans andra fru, Virginia, och han gifte om sig med hennes syster. May själv dog fem år senare, den 10 augusti 1976, 71 år gammal. Han begravdes på en katolsk begravningsplats, men huruvida May någon gång under sin livstid konverterade till katolicismen vet man inte. Källa